TERRITORI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovació inicial: octubre 2010 | Promotor: Generalitat de Catalunya, Dep. de Política Territorial i Obres Públiques-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Aprovació definitiva: juliol 2010 | Promotor: Generalitat de Catalunya, Dep. de Política Territorial i Obres Públiques | Coordinador: UPC.Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori; Carles Llop i Torné, doctor arquitecte; Sebastià Jornet Forner, arquitecte | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP | Col·laboradors: Ignasi Aldomà, geogràf; Adrià Goula Sardà, fotògraf i arquitecte | Documentació ambiental: Minuàrtia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovació definitiva: agost 2008 | Promotor: Generalitat de Catalunya, Dep. de Política Territorial i Obres Públiques | Coordinador: Universitat Politècnica de Catalunya.Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori;Carles Llop i Torné, doctor arquitecte; Sebastià Jornet Forner, arquitecte | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP | Col·laboradors: Ignasi Aldomà, geogràf; 
Adrià Goula Sardà, fotògraf i arquitecte | Documentació ambiental: Minuàrtia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aprovació inicial: 28.06.2010 | Promotor: CIMALSA; Empresa pública de la Generalitat de Catalunya-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovació definitiva: març 2009 | Promotor: Institut Català del Sòl; Dep. de Política Territorial i Obres Públiques; Dep. de Medi Ambient i Habitatge | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP | Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocat; Montserrat Mercadé, geògrafa; Pere Santos, enginyer de Ports, Camins i Canals; Alex Ivancic, enginyer industrial | Documentació ambiental: Ignasi Grau Roca, enginyer agrònom (IGREMAP)