PROJECTE URBÀ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLA ESPECIAL DE REORDENACIÓ I MILLORA DEL BARRI DE LA MINA I MODIFICACIÓ DE PGM. (Sant Adrià del Besòs)
2000 - 2002Aprovació definitiva: maig 2002 | Promotor: Barcelona Regional, Consorci del Barri de La Mina | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP, Col·laboradors: Angels Gil-Vernet – advocat, César Diaz - arquitecte UPC, Juan Moya, Ignacio Pons – enginyers

Premi Nacional d’Urbanisme 2006
Premi Europeu d’Urbanisme 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DEL POBLENOU ANTIC
2009 - 2010

Aprovació definitiva: març 2010 | Promotor: Ajuntament de Barcelona, Districte Sant Martí, 22@ | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT ENTRE EL LÍMIT DE TERME BCN - ST ADRIÀ I EL MARGE DRET DEL BESÒS
2006 - 2008
Aprovació definitiva: desembre 2008 | Promotor: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Consorci del Besòs | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODIFICACIÓ DEL PGM DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS AL SECTOR DEL CARRER COMERÇ
2004 - 2007
Aprovació inicial: gener 2007 | Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLA DE MILLORA URBANA DEL CENTRE HISTÒRIC DE LA SEU D’URGELL
2009 - 2011
Aprovació inicial: maig 2011 | Promotor: Habitatge i Urbanisme la Seu (HiULS) | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLA DE MILLORA URBANA “SECTOR CENTRAL”. SUBSECTOR NORD (Parets del Vallès)
2010 - 2011
Aprovació inicial: abril 2011 | Promotor: privat | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP | Col·laboradors: Mcrit - mobilitat, Carles Pareja - advocats
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESENVOLUPAMENT DELS PLANS DE MILLORA URBANA DEL BARRI DE SANT JAUME (Tortosa)
2010 - 2011
Aprovació inicial: abril 2011 | Promotor: Ajuntament de Tortosa, REURSA, INCASOL | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA RONDA DEL SUD-AEROPORT I PROJECTE D’URBANITZACIÓ (El Prat de Llobregat)
2008 - 2009
Aprovació definitiva: març 2009 | Promotor: INCASOL | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP | Col·laboradors: Ingenieros Asociados SA  -enginyers, INTRA - mobilitat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÀREA RESIDENCIA ESTRATÈGICA L’EIXAMPLE SUD (El Prat de Llobregat)

2008 - 2009
Aprovació definitiva: març 2009 | Promotor: INCASOL | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP | Col·laboradors: INTRA - mobilitat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA ARE ‘SECTOR 129’ (Granollers)
2008 - 2010
Aprovació definitiva: desembre 2010 | Promotor: INCASOL | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP | Col·laboradors: DOYMO - mobilitat, TADEC S.L. - proj. urbanització
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR CAN TORRENTS (Viladecans) 
2008 - 2011
Aprovació inicial: en el·laboració | Promotor: privat | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP | Col·laboradors: Ingenieros Asociados SA - enginyers, Anna Zahonero - paisatgista i biòloga
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL CA N’ALEMANY (Viladecans)
2007 - 2008
Aprovació definitiva: octubre 2008 | Promotor: Consorci Parc Aeroespacial | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP | Col·laboradors: Ingenieros Asociados SA, Antonio Ravalli – arquitecte, Angels Gil-Vernet – advocat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR RESIDENCIAL “LES AYMERIGUES” (Terrassa)
2007 - 2009
Aprovació definitiva: juny 2009 | Promotor: privat | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP, Col·laboradors: Ingenieros Asociados SA - enginyers, Angels Gil-Vernet - advocat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR B I PROJECTE D’URBANITZACIÓ (Llinars del Vallès)

Aprovació definitiva: octubre 2006 | Promotor: privat | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP, Col·laboradors: Ingenieros Asociados SA - enginyers, S.G.M.- consultors ambientals
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLA PARCIAL SECTOR “HORTA DEL VALIRA” (La Seu d’Urgell) 
2003 - 2006
Aprovació definitiva: setembre 2006 | Promotor: INCASOL | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLA PARCIAL SECTOR “LA VORADA” (Llinars del Vallès)
2004 - 2006

Aprovació definitiva: febrer 2006 | Promotor: Ajuntament de Llinars del Vallès | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP, Col·laboradors: Ingenieros Asociados SA - enginyers, S.G.M.- consultors ambientals, Angels Gil-Vernet - advocat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLA PARCIAL URBANÍSTIC “SANT SIXT” SECTOR BR2. (Vic)
2005 - 2006
Aprovació inicial: gener 2006 | Promotor: ECOVIC S.L. | Equip redactor: Jornet-Llop-Pastor SLP, Col·laboradors: S.G.M.- consultors ambientals, Angels Gil-Vernet - advocat
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------